افتخارات

چهار شنبه 17 آذر 1400
    
بازدید: 1354
    

شرکت سایمان شیمی در سال 2019 میلادی موفق به دریافت ایزو  9001  در حوزه ی مدیریت کیفیت  و 14001 در حوزه ی مدیریت زیست محیطی و ایزو 18001 در حوزه ی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شده است و همچنان با ارتقای سیستم مدیریتی در پی توسعه و تعالی کمی و کیفی مجموعه است. شایان ذکر است که نام شرکت سایمان شیمی نیکان در سامانه الکترونیکی تامین کالای صنعت نفت ( وندور شرکت گاز ، نفت و پتروشیمی ) وارد شده است.