چشم انداز

چهار شنبه 17 آذر 1400
    
بازدید: 1423
    

دغدغه ی این روزها که فراتر از انگیزه های اقتصادی است در حقیقت علاوه بر خودکفایی در تولیدات داخلی،معرفی توان مندی ها در تولید کالای با کیفیت ایرانی به کشورهای مختلف دنیا و به خصوص کشورهای مشترک المنافع روسیه ،ترکیه وهم چنین حوزه خلیج فارس و اوراسیا است و در همین راستا این شرکت ، در تلاش و تکاپو است تا با سرمایه گذاری های برون مرزی ، راه را بر این مهم بگشاید و به طور مستقیم و غیر  مستقیم ، کار آفرینی و اشتغال زایی نماید.